logo hjbb

Tak wygląda nasza próbownia, kapela w trakcie jak zwykle owocnej próby:               copyright 2006 - 2008 HJBB. All rights reserved